KiesZon

KiesZon, sinds 2009 vormgever van de solar revolutie in Nederland, organiseert binnen een operational lease, dakverhuur of koopconstructie de ontwikkeling, financiering, realisatie en de exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten op daken of in veldopstelling. Voor onder meer logistiek dienstverleners, vastgoedontwikkelaars en overheidsinstanties. Altijd werkend vanuit de kernwaarden Daadkracht, Vakmanschap en Partnership. Zo zorgt KiesZon ervoor dat de vrij zonne-energie die voor handen is ten volle benut wordt.

Oorsprong
Voor veruit de meeste bedrijven is duurzaamheid een belangrijke factor. Toch lijkt zelf investeren in een duurzame energievoorziening, zoals zonnepanelen, vaak een stap te ver. De relatief hoge initiële investering vormt vaak een drempel. Reden voor Frank Heijckmann en Gideon Overwater om in 2009 KiesZon op te richten. Met KiesZon besloten zij opdrachtgevers, als het gaat om een zonnestroomvoorziening, compleet te ontzorgen. Dit volgens het zelf ontwikkelde vier pijler model, zelf Ontwikkelen, Financieren, Realiseren en Exploiteren.

Hieronder beelden wij in een video van twee minuten uit hoe wij daar, met eigen mensen, invulling aan geven.


In 2009 ging met die werkwijze en die duurzame gedachte het project ‘Amsterdamse scholen’ van start. Hiermee werd niet alleen voor KiesZon maar voor heel Nederland, het eerste grote operational lease project voor zonnestroom gerealiseerd. De Amsterdamse Scholen markeerden het startpunt van KiesZon op de zakelijke zonnestroommarkt. Met een installatie van in totaal ruim 2.800 panelen en een jaaropbrengst van meer dan een halve megawatt, was dit het begin van de operational lease projecten van KiesZon. Sindsdien volgden velen het goede voorbeeld en namen ook partijen als Jumbo, Rhenus, ThyssenKrupp en AS Watson deel aan de solar revolutie samen met KiesZon.

Sinds de oprichting in 2009 ontwikkelde KiesZon zich als eerste in Nederland tot een volledig verticaal geïntegreerd zonnestroombedrijf. Alle kennis onder één dak, door de vier pijlers onder een zonnestroomproject, ontwikkeling, financiering, realisatie en exploitatie in eigen beheer te houden. Niet uitbesteden en kwetsbaar worden, maar met eigen mensen zekerheid bieden en verantwoordelijkheid dragen.

Belangrijk onderdeel van een volledig verticaal geïntegreerde werkwijze is het inhouse hebben van een eigen O&M afdeling. Ook hierin liep KiesZon voorop en zag als eerste de toegevoegde waarde van zelf verantwoordelijk zijn voor onderhoud en exploitatie. Zo houden wij al onze zonnestroomprojecten in ons portfolio in topconditie, om optimaal rendement te kunnen garanderen.

Recentelijk leidde de pioniersgeest van KiesZon tot de ontwikkeling van de dakverhuurpropositie. Binnen die constructie is het voor onze partners nog eenvoudiger te verduurzamen met en te verdienen aan de plaatsing van zonnepanelen.

Daadkracht, Vakmanschap en Partnership
Drie centrale kernwaarden klinken door in de wijze waarop KiesZon werkt en omgaat met haar partners. Op pragmatische wijze, nieuwe kansen zien en die doelgericht benutten. Tegelijkertijd hard blijven werken, met het hele team en veel vragen van dat team, om zo nieuwe innovatieve concepten te ontwikkelen en in de markt te zetten. Dat is Daadkracht. Jarenlange ervaring heeft geleid tot een steeds hoger niveau op het gebied van veiligheid en kwaliteit. KiesZon stelt alles in het teken van optimaal rendement. Zowel tijdens de realisatie van een project als tijdens de O&M fase. Dat is Vakmanschap. Daarnaast wordt altijd in transparantie gezocht naar de beste oplossing voor een duurzaam vraagstuk. Die oplossing wordt vervolgens in afstemming en in samenwerking toegepast. Dat is Partnership.
  • KiesZon

    0 beoordelingen
  • Adres
    Graafsebaan 135
    5248NL Rosmalen
  • www.kieszon.nl

Foto's

Beoordelingen (0)

Beoordeling schrijven

Er zijn (nog) geen beoordelingen geschreven voor KiesZon.

LinkedIn & FacebookVolg ons via social media